Obsługa księgowa

 • prowadzenie ewidencji księgowej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • umożliwiamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat,
 • opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków
  i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnej,
 • wydawanie bezpłatnie zaświadczeń właścicielom lokali, windykacja na podstawie podjętych uchwał windykacyjnych poszczególnych wspólnot