• Obsługa administracyjna

  W ramach czynności administrowania oferujemy:

  • opiekę nad nieruchomością sprawuje administrator - koordynuje działania związane z funkcjonowaniem wspólnoty, ma obowiązek bezpośredniego kontaktu i obecności na terenie obiektu, w pełnym wymiarze czasu pracy,

  • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali,

  • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,

  więcej...

  Obsługa prawna

  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,

  • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot ,

  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

  • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,

  • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy

  więcej...
 • Obsługa księgowa

  • prowadzenie ewidencji księgowej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania dla Wspólnot w oparciu o obowiązujące przepisy,

  • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,

  • umożliwiamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli,

  więcej...

  Utrzymanie nieruchomości

  • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości terenu zewnętrznego i pomieszczeń służących do wspólnego użytku, inne obowiązki wynikające z zawartych umów bądź innych postanowień,

  • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

  więcej...