Obsługa prawna

  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot ,
  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
  • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy - w szczególności analiza stanu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji technicznej budynku i dokumentacji eksploatacyjnej,
  • zlecanie na podstawie uchwały windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.